Playing: Thế giới và họ Tập

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 18-Dec-2018
  1. Tập Mộng Du: tham vọng dày, nội dung mỏng!
  2. Thế giới và họ Tập

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)