Playing: Dự báo bất ngờ - Tổng thống Cộng Hòa 2020!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 17-Dec-2018
  1. Dự báo bất ngờ - Tổng thống Cộng Hòa 2020!
  2. Tập Cận Bình muốn gì - và sẽ nói gì?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)