Playing: Từ Trịnh Hòa...

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 18-Jun-2018
  1. Từ Trịnh Hòa...
  2. ... tới Chiến tranh Nha phiến

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)