Playing: Một quốc gia độc đáo, Úc Đại Lợi

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 04-Apr-2019
  1. Một quốc gia độc đáo, Úc Đại Lợi
  2. Mâu thuẫn Hoa Kỳ, giữa dân số bên trong và môi trường bên ngoài

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)