Playing: Nỗi niềm Theresa May trong trận Brexit

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 12-Mar-2019
  1. Nỗi niềm Theresa May trong trận Brexit
  2. Đầu tư vào Mỹ theo diện EB-5

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)