Playing: Hoa Vi ly gián Tây phương

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 20-Feb-2019
  1. Hoa Vi ly gián Tây phương
  2. Chờ đợi gì từ Thượng đỉnh Trump-Kim?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)