Playing: Nga khiêu khích hay Ukraine đỡ đòn?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 27-Nov-2018
  1. Nga khiêu khích hay Ukraine đỡ đòn?
  2. Đoàn "lữ hành" bị chặn tại biên giới Mỹ-Mễ
  3. Ukraine phản đòn
  4. Chiến tranh trên không gian?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)