Playing: Tổn thất thật của Trung Cộng?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 08-Oct-2018
  1. Ai Cấy Sinh Tử Phù?
  2. Tổn thất thật của Trung Cộng?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)