Playing: Dân chủ và phát triển: Campuchia

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 03-Jan-2018
  1. Dân chủ và phát triển: Campuchia
  2. Bành trướng và phòng thủ: Iran & Bắc Hàn

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)