Playing: Đài Loan khó lặn được sâu

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 19-Jul-2018
  1. Đài Loan khó lặn được sâu
  2. Rối loạn từ vùng Balkan tới Caucasus

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)