Playing: Lãnh đạo Trung Quốc-Việt Nam bỏ tù sinh viên

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 25-Oct-2017
  1. Hoa Kỳ Dị-Nội chiến Cộng Hòa
  2. Lãnh đạo Trung Quốc-Việt Nam bỏ tù sinh viên

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)