Playing: Đánh cắp Quyền Sở hữu Trí tuệ

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 04-Apr-2018
  1. Đánh cắp Quyền Sở hữu Trí tuệ
  2. Nhân Quyền là võ khí

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)