Playing: Ba Tư bị chạm nọc

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 23-Jul-2018
  1. Ba Tư bị chạm nọc
  2. Chiến tranh Hối đoái Mỹ-Hoa

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)