Playing: Trận chiến Mỹ-Hoa

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 05-Mar-2019
  1. Kinh tế Trung Cộng nguy ngập cỡ nào?
  2. Trận chiến Mỹ-Hoa

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)