Playing: Quan hệ Mỹ-Nga sau Thượng đỉnh Helsinki

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 24-Jul-2018
  1. Trận chiến Mậu dịch của Donald Trump
  2. Quan hệ Mỹ-Nga sau Thượng đỉnh Helsinki

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)