Playing: Con đường tư lự của Bắc Kinh

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 08-Aug-2018
  1. Georgia 10 năm sau...
  2. Con đường tư lự của Bắc Kinh

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)