Playing: Trung quốc mộng và Thực tế Trung cộng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 16-Oct-2017
  1. Trung quốc mộng và Thực tế Trung cộng
  2. Đại hôi đảng Trung cộng khóa 19

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)