Playing: Đài Loan giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 15-Apr-2019
  1. Đài Loan giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng
  2. Bệnh "tâm thần phân liệt"

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)