Playing: Trung Cộng - Vạn lý nợ nần!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 13-Dec-2018
  1. La đà như Venezuela
  2. Trung Cộng - Vạn lý nợ nần!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)