Playing: Chiến tuyến mới trên Biển San Hô

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 04-Oct-2018
  1. Chiến tuyến mới trên Biển San Hô
  2. Hoa tiễn Mỹ sẽ bắn hạ hỏa tiễn Nga?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)