Playing: Iran lại có loạn

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 26-Jun-2018
  1. Bộ đội Phục viên Bất phục
  2. Iran lại có loạn
  3. Tam giác Tầu, Đức và Mỹ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)