Playing: Việt Nam giữa bốn hướng Đông Nam Tây Bắc

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 02-Aug-2018
  1. Quan hệ Mỹ-Đức
  2. Việt Nam giữa bốn hướng Đông Nam Tây Bắc

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)