Playing: Hoa Kỳ và Đông Hải

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 16-Oct-2018
  1. Hoa Kỳ và Đông Hải
  2. Tổ kiến hổng đang sụt của Trung Cộng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)