Playing: Tổng sản lượng là gì?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 19-Apr-2018
  1. Đấu trí về Mậu dịch
  2. Tổng sản lượng là gì?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)