Playing: Xung đột Iran-Israel

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 10-May-2018
  1. Bắc Kinh thất thế tại Malaysia
  2. Xung đột Iran-Israel

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)