Playing: Trận chiến của giới Thượng Lưu Ưu Tú

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 03-Sep-2018
  1. Hoa Kỳ chuyển hướng
  2. Trận chiến của giới Thượng Lưu Ưu Tú

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)