Playing: Kinh tế Mỹ có thể suy trầm

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 15-Nov-2017
  1. Vành đai Ấn Độ-Thái Bình Dương
  2. Kinh tế Mỹ có thể suy trầm

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)