Playing: Doanh nghiệp Mỹ nghĩ gì về Trung Cộng?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 27-Feb-2019
  1. Thương chiến Mỹ-Hoa chưa dứt!
  2. Doanh nghiệp Mỹ nghĩ gì về Trung Cộng?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)