Playing: Kinh tế Thế giới trong Thương chiến Mỹ-Hoa

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 11-Oct-2018
  1. Khi điệp viên Bắc Kinh mắc bẫy
  2. Kinh tế Thế giới trong Thương chiến Mỹ-Hoa

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)