Playing: Turkey đi vay để bành trướng - và Vỡ nợ!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 13-Aug-2018
  1. Turkey đi vay để bành trướng - và Vỡ nợ!
  2. Giấc mơ Đế quốc Hồi giáo của xứ Thổ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)