Playing: Giải ảo về Toàn Cầu Hóa

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 13-Nov-2017
  1. Giải ảo về Toàn Cầu Hóa
  2. Trump và Tập: Hai thái cực

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)