Playing: Bầu cử tại Mỹ và Chi tiêu của các Tiểu bang

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 05-Nov-2018
  1. Họ Tập lại thủ vai Chú Cuội!
  2. Bầu cử tại Mỹ và Chi tiêu của các Tiểu bang

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)