Playing: Đảng Dân Chủ có thể thất bại như thế nào?

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 21-Mar-2019
  1. Địa dư và Kinh tế làm Hoa Kỳ phân hóa
  2. Đảng Dân Chủ có thể thất bại như thế nào?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)