Playing: Hoa Kỳ và WTO

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 18-Dec-2017
  1. Tiền Mật Mã Bitcoin
  2. Hoa Kỳ và WTO

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)