Playing: Trái độn hay trái phá Triều Tiên

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 16-Jan-2018
  1. Trái độn hay trái phá Triều Tiên
  2. Tam Thập Lục Kế: Du Long Chuyển Phượng

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)