Playing: Năm 2019, âu lo, nghi ngại và sợ hãi!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 26-Dec-2018
  1. Hoa Kỳ Dị - Báo chí và Thị trường
  2. Năm 2019, âu lo, nghi ngại và sợ hãi!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)