Playing: "Lữ hành" nhập cư trái phép vào Mỹ!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 23-Oct-2018
  1. Hủy bỏ INF để đối phó với Trung Cộng
  2. "Lữ hành" nhập cư trái phép vào Mỹ!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)