Playing: Quốc doanh Trung Cộng chạy loanh quanh

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 10-Nov-2018
  1. Quốc doanh Trung Cộng chạy loanh quanh
  2. Chủ nghĩa Ái quốc và Chủ nghĩa Quốc gia

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)