Playing: Âu Châu Âu Sầu

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 03-May-2018
  1. Siêu cường Độc bá
  2. Âu Châu Âu Sầu

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)