Playing: Macron mộng mị!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 25-Dec-2018
  1. Sáu mươi năm Tây Tạng khởi nghĩa
  2. Macron mộng mị!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)