Playing: Điểm lật tại Triều Tiên

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 28-Mar-2018
  1. Điểm lật tại Triều Tiên
  2. Phản chiến Mậu dịch

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)