Playing: Thống Kê của Trung cộng - Hội Nghị 6 ĐCSVN kết thúc

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 11-Oct-2017
  1. Hoa Kỳ Dị - Văn Hóa Chính Trị Mỹ
  2. Thống Kê của Trung cộng - Hội Nghị 6 ĐCSVN kết thúc

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)