Playing: "Lữ hành" vượt biên vào Mỹ

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 25-Oct-2018
  1. Hoa Kỳ văn minh nhất!
  2. "Lữ hành" vượt biên vào Mỹ

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)