Playing: Giải phẫu Chiến lược Iran

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 09-May-2018
  1. Giải phẫu Chiến lược Iran
  2. Cải cách Kinh tế Bắc Hàn

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)