Playing: LB Nga phá bung Chính thống giáo

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 22-Oct-2018
  1. LB Nga phá bung Chính thống giáo
  2. Ảo vọng của Hiệp ước Tài giảm Võ khí Hạch tâm

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)