Playing: Nhật Bản bầu cử để thay đổi - Việt Nam đàn áp tôn giáo

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 12-Oct-2017
  1. Hoa Kỳ Dị - Mạng Xã Hội
  2. Nhật Bản bầu cử để thay đổi - Việt Nam đàn áp tôn giáo

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)