Playing: Hậu quả thương chiến - Doanh nghiệp quốc tế rút khỏi Trung Cộng!

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 28-Dec-2018
  1. Hậu quả thương chiến - Doanh nghiệp quốc tế rút khỏi Trung Cộng!

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)