Playing: Trận đấu Mỹ-Hoa (1) Toàn phương vị

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 24-Jan-2018
  1. Trận đấu Mỹ-Hoa (1) Toàn phương vị
  2. Việt Nam trong trận đấu Mỹ-Hoa

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)