Playing: Chiến tranh Ấn Độ và Pakistan

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 07-Mar-2019
  1. Chiến tranh Ấn Độ và Pakistan
  2. Nam phương/Bắc phương chi cường, Đông di/Tây di chi nhân?

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)