Playing: Chuyến Á du của TT Hoa Kỳ (P1)

Giải Ảo Thời Sự

với Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa

Date: 06-Nov-2017
  1. Chuyến Á du của TT Hoa Kỳ (P1)
  2. Chuyến Á du của TT Hoa Kỳ (P2)

BACK to FreeVietNews HOME

Giải Ảo Thời Sự
KTG Nguyễn Xuân Nghĩa
(Livestream hàng ngày và lưu trữ ở Youtube)